Bilim ve Teknik’te "Kuşlar Dinozordur" Dogması

Bilim ve Teknik dergisinin Kasım 2005 tarihli sayısında “Dinozorların Öyküsünde Kayıp Halka Tamamlanıyor mu?” başlıklı bir yazı yayınlandı. Zuhal Özer tarafından çeşitli evrimci kaynaklardan derlenen yazıda, modern zamanlar efsanesi olarak nitelendirilebilecek "dinokuş teorisi" bilimsel bir görünümde ele alınmaya çalışıldı. Bu iddiayı desteklediği öne sürülen bazı fosil bulguları sıralandı. Archaeopteryx’le ilgili son bir araştırmanın detayları aktarıldı. Bunun yanısıra Çin’in Liaoning bölgesinde elde edilen Sinusauropteryx fosillerinin kuşların sözde evrimiyle bağlantılı tüylü dinozorlara ait olduğu öne sürüldü. Aşağıda Sayın Özer’in Bilim ve Teknik sayfalarına taşıdığı evrimci yanılgılar cevaplanmaktadır.

Archaeopteryx tam uçucu bir kuştur.

Archeopteryx, günümüzden 150 milyon yıl kadar önce yaşamış tam uçucu bir kuştur. Herşeyin başında bu kuş, yaşıyla Sayın Özer’in gündeme taşımaya çalıştığı dinokuş hurafesini çürütmektedir. Çünkü tüylü dinozorlar olduğu ileri sürülen canlılar Archaeopteryx’ten 20 milyon yıl kadar daha gençtirler. Bu canlıların kendilerinden 20 milyon yıl önce yaşamış bir kuş olan Archaeopteryx’in evrimsel atası olduğunu savunan bir görüşün kendi iddialarıyla çeliştiği, dolayısıyla ne akılcılıkla ne de bilimle ilgisinin olmadığı açıktır. Körükörüne dogmatizmdir bu.

Bilim ve Teknik yazısında Archaeopteryx’in uçmak için gerekli kaslara sahip olmasına karşın etkin bir şekilde uçamadığı öne sürülmektedir. Oysa bu, tümüyle yanlış bir iddiadır. Archaeopteryx'in tüyleri tam şekillenmiş durumdadır ve günümüz uçucu kuşları ile tamamen benzer özelliktedir. Archaeopteryx'in kusursuz kanatlara, uçuş kaslarının tutunma yeri olan "sternum" kemiğine, uçuşa imkan veren asimetrik kuş tüyü yapısına sahip olduğu ve aynen günümüz kuşları gibi uçabildiği tüm otoritelerce kabul edilen bir gerçektir. Nitekim Bilim ve Teknik yazısında haber verilen bir araştırmaya göre, Archaeopteryx’in günümüz kuşlarıyla benzer beyin yapısına sahip olduğu ve uçuş için gerekli nöroanatomiye sahip olduğu ortaya konmuştur.

Tüylü dinozorlar yanılgısı

Geçmişte "tüylü dinozorlar" yaşadığı iddiası, kanıtlanmış bir bilgi değil, üzerinde çok tartışılan bir varsayımdır. Son 10 yıl içinde bazı farklı fosil canlıların "tüylü dinozor" olduğu iddia edilmiştir, ama bu iddiaların bazıları tamamen çürümüştür, bazıları da halen tartışmalıdır. İleri "tüylü dinozor"lardan birinin (Archaeoraptor) tamamen bir fosil sahtekarlığı olduğu ortaya çıkmıştır. 1996 yılında büyük bir medya propagandası ile gündeme getirilen Sinosauropteryx fosilinin gerçekte kuş tüyüne benzer hiçbir yapıya sahip olmadığı ise 1997 yılında yapılan incelemelerle anlaşılmıştır. 1 Öne sürülen diğer hiçbir "tüylü dinozor" adayı kesin değildir. Bu canlıların fosillerinde bazı "tüyümsü" yapılara rastlansa da, bunların gerçekte tüy mü yoksa klasik sürüngen pullarının uzantıları mı olduğu kesin olarak belirlenebilmiş değildir. Feduccia gibi otoriteler bu yapıların "kolajen fiberleri" olduğunu ve tüy olarak kabul edilmesinin büyük hata olacağını savunmaktadırlar. 2

Sonuç:

Görüldüğü gibi Bilim ve Teknik dergisindeki yazı, çürütülmüş bir takım evrimci iddiaların yeniden derlenip okurların karşısına bilimsel gerçeklermiş gibi getirildiği, somut bilimsel içerikten tamamıyla yoksun bir yazıdır. Bilim ve Teknik dergisine dinokuş teorisinin aşılması imkansız engellerle kuşatıldığını kabullenmesini; bunları gözardı ederek körükörüne savunulan evrimci iddiaları kanıtlanmış gerçekler gibi sunmaktan vazgeçmesini tavsiye ediyoruz.

1. "Plucking the Feathered Dinosaur", Science, cilt 278, 14 Kasım 1997, s. 1229 .
2. Alan Feduccia, The Origin and Evolution of Birds, 2nd Ed. New Haven: Yale University Press, 1999